Past CU Women Succeeding Symposia

18th Annual CU Women Succeeding Symposium (2020)

CU Denver, March 5, 2020

17th Annual CU Women Succeeding Symposium (2019)

CU Boulder, February 22, 2019

16th Annual CU Women Succeeding Symposium (2018)

CU Boulder, February 22-23, 2018

15th Annual CU Women Succeeding Symposium (2017)

14th Annual CU Women Succeeding Symposium (2016)

13th Annual CU Women Succeeding Symposium (2015)

CU Anschutz Medical Campus, February 26-27, 2015

12th Annual CU Women Succeeding Symposium (2014)

CU Anschutz Medical Campus, February 27-28, 2014