Past CU Women Succeeding Symposia

17th Annual CU Women Succeeding Symposium (2019)

CU Boulder, February 22, 2019

16th Annual CU Women Succeeding Symposium (2018)

CU Boulder, February 22-23, 2018

15th Annual CU Women Succeeding Symposium (2017)

14th Annual CU Women Succeeding Symposium (2016)

13th Annual CU Women Succeeding Symposium (2015)

CU Anschutz Medical Campus, February 26-27, 2015

12th Annual CU Women Succeeding Symposium (2014)

CU Anschutz Medical Campus, February 27-28, 2014